UNIWERSTAL
Złomowanie aut Białystok

Autokasacja – Złomowanie pojazdów

Spółka UNIWERSTAL poza skupem metali kolorowych, zajmuje się również skupem, złomowaniem i recyklingiem pojazdów oraz maszyn przemysłowych.

  Wystawiamy wymagane zaświadczenia potrzebne do wyrejestrowania auta w każdym Wydziale Komunikacji.

  Skupujemy auta i pojazdy każdej klasy.

  Każde auto poddawane jest indywidualnej wycenie na miejscu.

  Prowadzimy również skup aut nadających się do dalszego użytkowania bądź naprawy.

 

auto szrot Białystok, skup akumulatorów Białystok

Opis procedury:

W momencie oddawania samochodu na złom właściciel lub osoba upoważniona ma obowiązek przedstawić do wglądu:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

Dowód rejestracyjny pojazdu,

Kartę pojazdu, jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu,

W przypadku, gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli – pisemna zgoda pozostałych osób bądź ich obecność przy wystawianiu dokumentu,

W przypadku zgubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych – właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takiej sytuacji oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np:

  • Umowy kupna-sprzedaży, potwierdzonej w Urzędzie Skarbowym – w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela)
  • Faktury
  • Aktu darowizny
  • Odpisu wyroku sądu
  • Pokwitowanie z policji (w sytuacji, gdy dowód został zatrzymany) lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzoną przez dany wydział komunikacji
  • Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS) oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu
  • W przypadku śmierci właściciela pojazdu potrzebujemy aktu zgonu oraz odpis postanowienia sądowego o stwierdzanie nabycia spadku

Przy autokasacji naszym obowiązkiem jest:

Unieważnienie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych

Wydanie Państwu stosownego zaświadczenia potrzebnego do wyrejestrowania pojazdu we właściwym wydziale komunikacji

Jeśli pojazd był niekompletny – wydanie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu

Wysłanie w ciągu 7 dni egzemplarza zaświadczenia o demontażu samochodu do wydziału komunikacji Urzędu Gminy, w którym samochód był ostatnio zarejestrowany

 

Wszystkie stosowne wzory upoważnień i oświadczeń udostępniamy na miejscu.

Możliwe jest również pobranie ich wzorów poniżej oraz dostarczenie wraz z samochodem.

Tutaj możesz pobrać upoważnienia przydatne przy autokasacji:

Upoważnienie osoba fizyczna

Upoważnienie dla spółek

 


UNIWERSTAL – autokasacja w Białymstoku
najlepsza cena za auto złom.
Recykling Twojego pojazdu!