BDO Białystok – nowe zasady sprzedaży złomu

Od stycznia 2020 roku karty przekazania odpadów (KPO) wystawia się w systemie BDO. Wyjątkiem od tej zasady jest okres przejściowy dla karty przekazania odpadów do dnia 30 czerwca 2020 roku, w którym posiadacz odpadów może wystawić KPO w formie papierowej z wykorzystaniem nowych wzorów dokumentów, stworzonych na potrzeby okresu przejściowego oraz ewentualnej awarii systemu BDO. Możliwość wystawienia papierowej karty przekazania odpadów wynika z art. 236a ustawy o odpadach, który został wprowadzony ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW 2020 BIAŁYSTOK

W związku z uruchomieniem od 1 stycznia 2020 roku elektronicznego systemu przekazywania KPO przypominamy wszystkim o obowiązku rejestracji w BDO (Bazie Danych o Odpadach)

Jak informuje portal BDO od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się do końca 2019 roku.

Wniosek w formie pisemnej składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego, załączając do niego oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Formularz wniosku oraz stosowny wzór oświadczenia znajdują się na stronie:

https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-rejestrowy/

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

– osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania

– wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania

– za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

– przez platformę ePUAP

System można sprawdzić pod adresem: https://bdo-test.mos.gov.pl/User/Login/Login używając otrzymanego po rejestracji w BDO loginu i hasła.

INFOLINIA BDO: 22 369 20 65 – pomoc merytoryczna nr : 22 37 50 500

Przydatne linki:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *