Aktualności UNIWERSTAL

Zgłoszenie zbycia / nabycia pojazdu – analiza prawna.

Czy konieczna jest rejestracja samochodu w świetle nowych przepisów, czy wystarczy zgłoszenie kupna ? Czy konieczne jest zgłoszenie pojazdu nieposiadającego ciągłości umów ? Jakie dokumenty załączyć ? Dlaczego niektóre wydziały komunikacji błędnie interpretują obowiązujące przepisy? Podstawą  prawną zgłoszenia jest art. 78 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. […]

Czytaj więcej