UNIWERSTAL - Złomowanie pojazdów

Autokasacja – Złomowanie pojazdów

Spółka UNIWERSTAL zajmuje się również skupem i recyklingiem pojazdów oraz maszyn przemysłowych. Wystawiamy wymagane zaświadczenia potrzebne do wyrejestrowania auta w każdym Wydziale Komunikacji. Skupujemy auta i pojazdy każdej klasy.

Każde auto poddawane jest indywidualnej wycenie na miejscu.

Prowadzimy również skup aut nadających się do dalszego użytkowania bądź naprawy.

UNIWERSTAL - zlomowanie pojazdow - autokasacja

Opis procedury:

W momencie oddawania samochodu na złom właściciel lub osoba upoważniona ma obowiązek przedstawić do wglądu:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

Dowód rejestracyjny pojazdu,

Kartę pojazdu, jeżeli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu,

W przypadku, gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli – pisemna zgoda pozostałych osób bądź ich obecność przy wystawianiu dokumentu,

W przypadku zgubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych – właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takiej sytuacji oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np:

  • Umowy kupna-sprzedaży, potwierdzonej w Urzędzie Skarbowym – w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela)
  • Faktury
  • Aktu darowizny
  • Odpisu wyroku sądu
  • Pokwitowanie z policji (w sytuacji, gdy dowód został zatrzymany) lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzoną przez dany wydział komunikacji
  • Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS) oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu
  • W przypadku śmierci właściciela pojazdu potrzebujemy aktu zgonu oraz odpis postanowienia sądowego o stwierdzanie nabycia spadku

Przy autokasacji naszym obowiązkiem jest:

Unieważnienie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych

Wydanie Państwu stosownego zaświadczenia potrzebnego do wyrejestrowania pojazdu we właściwym wydziale komunikacji

Jeśli pojazd był niekompletny – wydanie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu

Wysłanie w ciągu 7 dni egzemplarza zaświadczenia o demontażu samochodu do wydziału komunikacji Urzędu Gminy, w którym samochód był ostatnio zarejestrowany

Wszystkie stosowne wzory upoważnień i oświadczeń udostępniamy na miejscu.

Możliwe jest również pobranie ich wzorów poniżej oraz dostarczenie wraz z samochodem.

Tutaj możesz pobrać upoważnienia przydatne przy autokasacji:

Upoważnienie osoba fizyczna

Upoważnienie dla spółek